<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulos
Kaloppi Ralli
12.1.2019
EK 3, LUOKITTAINEN TILANNE
VW-merkkiluokka
Karkkilan UA/Lopen UA
Sileenkallio